Bakteriel vaginose under graviditet er forbundet med nogle mere alvorlige konsekvenser og bør derfor behandles, så snart diagnosen er stillet.

Graviditet er en periode med forandringer og forventninger

Vores kropsfunktioner fokuserer på at pleje det nye liv i os og forberede os på fødslen, amningen og børnepasningen. Selvom den kan være rar, er det langt fra en ubekymret periode. Hurtige ændringer, herunder ændringer i niveauet af vores hormoner, kan medføre forskellige gener og smerter. Ud over at skabe problemer for os kan forskellige sygdomme og infektioner påvirke vores graviditet, vores barns udvikling eller fødslen. Eksempelvis er bakteriel vaginose under graviditet forbundet med nogle mere alvorlige konsekvenser og bør derfor behandles, så snart diagnosen er stillet.

Hvad er bakteriel vaginose?

Bakteriel vaginose er en af de mest almindelige vaginale gener. Det skyldes forstyrrelse i den mikrobielle balance i skeden og kan give milde til svære symptomer som f.eks. hvidt eller gråt, vandigt udflådubehagelig fiskeagtig lugtirritation og smerter i skedeområdet.

Selvom disse symptomer er ubehagelige, er de ikke livstruende og kan i de fleste tilfælde let behandles med antibiotika eller et naturprodukt, der genopretter balancen i den vaginale flora.

Bakteriel vaginose kan dog have mere alvorlige konsekvenser under graviditeten, herunder risikoen for for tidlig fødsel. Gravide kvinder skal derfor straks kontakte en læge, hvis de har mistanke om, at de kan have bakteriel vaginose.

Behandling af bakteriel vaginose under graviditet

Brugen af medicin under graviditet er meget begrænset og skal altid ske i samråd med din læge eller jordemoder. Nogle gange vil der ikke blive anvendt medicin på grund af den potentielle risiko for barnet, men oftest vil man undgå medicinsk behandling af den simple grund, at der mangler dokumentation for, at risikoen ikke eksisterer.

Bakteriel vaginose kan behandles med antibiotika, såsom metronidazol, som ofte undgås under graviditet. Alternativet er at bruge naturlige produkter, som genopretter pH-værdien i skeden og lader de gode bakterier genoprette balancen i floraen i skeden. Nogle af disse produkter kan anvendes under graviditet, men da alle kvinder og alle graviditeter er forskellige, bør behandlingen drøftes med din læge eller jordemoder.

Vil du vide mere?

Del